Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Notícia

Assistència Sanitària fa balanç de l’activitat de l’any 2022

01/08/2023 - 11:03

En un any decisiu per a la valoració del metge i la protecció de les persones assegurades, la memòria corporativa de 2022 proporciona una visió global de l’organització, inclou dades d’activitat, fites assolides i iniciatives innovadores, entre altres informacions rellevants.

memoria 2022 cat

En una cuidada edició amb articles de fons sobre aspectes diversos –com les xifres més destacades relatives als serveis prestats o les distincions rebudes en indicadors de qualitat– i versions en català i castellà, Assistència Sanitària publica anualment la seva memòria corporativa. Com a compendi de l’activitat de la institució, la corresponent a 2022 ja està disponible en format digital.

L'any 2022 va ser testimoni d'importants esdeveniments en el sector sanitari de Catalunya que, amb la COVID-19 encara present, va afrontar nombrosos desafiaments. Assistència Sanitària també va experimentar avenços significatius en l'aposta renovada per la qualitat assistencial a la sanitat privada i el reconeixement merescut a la figura dels professionals mèdics, reclamant per a ells un tracte just i un paper més protagonista en la gestió de l’atenció.

Conscient que només així es pot oferir un servei d'excel·lència a la població assegurada, Assistència Sanitària fa inversions significatives en el talent, la llibertat i la retribució justa per a qui vetlla per la salut, però també en tecnologia d'avantguarda, nous mètodes diagnòstics i tractaments, formació del personal, millora de les instal·lacions i impuls de l’accessibilitat als serveis.

A banda d’explicar informacions sobre els principals esdeveniments que han tingut lloc en els dotze mesos de l’any, la memòria és també un document estratègic on es dibuixen les línies bàsiques de la companyia. La memòria de 2022 d’Assistència Sanitària dona compte de serveis únics com el d’urgències domiciliàries (SUD) o el d’oncologia, de la primera posició de l’entitat en rànquings sectorials, de l’oferta del Centre Mèdic del Grup Assistència o de la seva aposta per la solidesa financera i la responsabilitat social, entre d’altres. És, en definitiva, el millor i més fidel reflex de la seva realitat única.