Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Autogestió Sanitària

Autogestió Sanitària, societat cooperativa catalana limitada, és una cooperativa de serveis nascuda el 1978 de la mà d'Assistència Sanitària Col·legial. En són socis, de manera exclusiva i obligatòria, tots els metges accionistes d'Assistència Sanitària Col·legial. Atès el seu caràcter cooperatiu, la seva estructura social està basada en la igualtat de participació dels socis.

Els objectius d'aquesta cooperativa s'emmarquen en la promoció i el desenvolupament del cooperativisme sanitari i els seus valors.