Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

La principal inversió d'una empresa s'ha de destinar al millor dels seus actius: les persones. La seva salut és el més important i, perquè cada empresa és diferent, les nostres assegurances mèdiques s'ajusten a les necessitats del teu col·lectiu i les seves famílies. Coneix tots els seus avantatges:

Estalvi

Accés a un preu competitiu, interessants avantatges fiscals a l'IRPF (reducció de 500 euros per persona de la unitat familiar) i despesa social deduïble per a l'empresa són beneficis de gran valor.

Incentiu

Una assegurança mèdica amb cobertura completa i el quadre mèdic més ampli és un benefici social d'alt valor percebut que produeix la motivació dels equips professionals.

Rendibilitat

L'assistència sanitària de qualitat millora la conciliació familiar, redueix l'absentisme laboral i augmenta la productivitat de les organitzacions, a més d'atraure i retenir el talent.

Flexibilitat

La contractació de l'assegurança s'adequa a cada cas, d'acord amb diferents necessitats i modalitats, en les quals el prenedor pot ser l'empresa o cada persona, amb possibilitat de cost compartit.

Som l'asseguradora mèdica dels metges i metgesses i coneixem bé la importància de la prevenció i promoció de la salut laboral, per això disposem d'un catàleg pensat per a tots els negocis, les millors cobertures i l'experiència per adaptar-les al teu equip.

Si desitges més informació sobre la contractació de la teva assegurança mèdica d'empresa, pots trucar-nos al 934 954 498.