Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Política de galetes

L'usuari accepta expressament, per la utilització d'aquesta pàgina web, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentades. I també reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d'aquestes dades o informació rebutjant l'ús de galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada amb aquesta finalitat al seu navegador o a l'eina configuració de la nostra pàgina web. Coneix alhora que aquesta opció de bloqueig de galetes al seu navegador pot no permetre l'ús ple de totes les funcionalitats de la nostra pàgina web.

A més, pot informar-se de les transferències a tercers països que, si escau, realitzen els tercers identificats en aquesta política de galetes en les seves polítiques corresponents, a les quals li facilitem els enllaços corresponents:

  1. Google

  2. Facebook

  3. Bing

  4. AdForm

Activació, bloqueig o eliminació de galetes

Pot permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador:

  1. Safari

  2. Chrome

  3. Explorer

  4. Firefox

Modificacions de la nostra Política de Galetes

És possible que l'estructura i les funcionalitats del present lloc web es modifiquin per afegir nous apartats, serveis o continguts, la qual cosa pot suposar que se'n modifiqui l'ús i, per tant, la nostra política de geletes. Per això recomanem als usuaris que cada cop que accedeixin al nostre lloc web revisin les polítiques de galetes publicades per si s'hagués produït algun canvi des de la seva darrera visita.

 

Setembre 2022.