Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Webs relacionades

Per assolir l’objectiu fundacional d'Assistència Sanitària, neix un conjunt d’entitats dedicades a activitats complementàries a la seva que, com a condició, comparteixen valors, missió, visió i model de gestió de la salut.

Les empreses relacionades d’Assistència Sanitària proporcionen productes i serveis que permeten cobrir les necessitats d’atenció sanitària de les persones assegurades.

Fachada edificio SCIAS Hospital de Barcelona

SCIAS (Societat Cooperativa d’Instal·lacions Assistencials Sanitàries)

És una cooperativa de consum, l’objectiu social de la qual és aconseguir una medicina social o col·lectiva satisfactòria. Ofereix al seu col·lectiu de sòcies i socis unes instal·lacions assistencials dignes i els serveis necessaris per al seu funcionament, mitjançant una organització de dimensió empresarial idònia. SCIAS és la propietària de l'Hospital de Barcelona i és responsable de la seva gestió.

SCIAS

 

Edificio SCIAS Hospital de Barcelona

SCIAS Hospital de Barcelona

Amb el lema “preparat per a tot”, és un centre privat exclusiu per a persones assegurades d’Assistència Sanitària amb la infraestructura humana i tècnica per respondre davant de qualsevol eventualitat mèdica i quirúrgica, sempre amb el propòsit d'oferir la màxima qualitat assistencial.

Logo SCIAS Hospital de Barcelona
Cuatro manos entrelazadas formando equipo

Autogestió Sanitària

És una cooperativa de serveis nascuda el 1978 de la qual són socis, de manera exclusiva i obligatòria, tots els metges accionistes de l’asseguradora mèdica Assistència Sanitària. Atès el seu caràcter cooperatiu, la seva estructura social està basada en la igualtat de participació dels socis. Els seus objectius s'emmarquen en la promoció i el desenvolupament del cooperativisme sanitari i els seus valors.

Logo Autogestió Sanitària
Médico con estetoscópio en la mano

Montepío d'Assistència Sanitària Col·legial

És una mutualitat exclusiva i obligatòria per als metges accionistes de l’entitat i socis d’Autogestió Sanitària. El seu propòsit és oferir-los un seguit de prestacions i ajudes que cobreixin infortunis recollits en els seus estatuts i reglaments, així com un programa d’activitats culturals, lúdiques i formatives.

Logo Montepio d'Assistència Sanitària Col·legial

 

 

Retrato del Dr. Espriu

Fundació Espriu

Porta el nom del fundador d’Assistència Sanitària i, motor del cooperativisme sanitari, té la missió no només de preservar la visió de la medicina social, sinó de promoure-la perquè en altres latituds contribueixi a millorar la qualitat de l'assistència sanitària que reben les persones i les condicions en què exerceixen els professionals sanitaris.

Logo Fundació Espriu

 

 

Puerta de acceso a Gravida

Gravida (CIRHAB, Centre Internacional de Reproducció Humana Assistida de Barcelona)

És un dels centres amb millors resultats en les noves tècniques de reproducció, situat a l'Hospital de Barcelona i amb la tecnologia més avançada per al tractament de la fertilitat humana. Aplica tècniques clínicament indicades per combatre la infertilitat, així com destinades a la prevenció i al tractament de malalties d’origen genètic.

Logo Gravida