Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Accessibilitat

Des d'Assistència Sanitària ens comprometem a crear contingut que s'adapti a les necessitats de qualsevol usuari. Tenint en compte els requeriments recollits a "Web Content Accessibility Guidelies" (WCAG), es treballa de forma constant perquè qualsevol usuari pugui tenir accés a la nostra web.

El contingut de la nostra pàgina web està dissenyat de tal manera que:

texto

L'usuari pot ampliar o disminuir la mida de les fonts de text des del navegador.

imatge

Les imatges tenen un text alternatiu que facilita l'accés als usuaris amb dificultats visuals.

 

estrucutra

La pàgina web té una estructura clara amb diferents elements definits per facilitar l'accés a lectors de pantalla.

Els elements estan creats de manera que és fàcil identificar la funció per a la qual estan creats.

dispositivos

S'adapta visualment per a l'ús de diferents dispositius.

navegador

És compatible amb diferents components informàtics i diferents navegadors del mercat

sordo

Comptem amb un servei d'atenció per a persones sordes, accessible aquí: 

SERVEI D'ATENCIÓ A PERSONES SORDES