Assistència e-news
AS
[as]
AS
12/05/2020 Adolfo Herrero va ser tractat a l'Hospital de Barcelona durant el mes d'abril.
AS
[as]
AS
05/05/2020 Conversa amb la Natàlia Mimó, supervisora d’infermeria de la unitat medicoquirúrgica.
AS
[as]
AS
29/04/2020 Aquesta crisi significa enormes reptes en termes econòmics, polítics i sanitaris, però també a nivell emocional.
AS
[as]
AS
20/04/2020 I les respostes d’Assistència Sanitària.
AS
[as]
AS
15/04/2020 Hem pres una sèrie de decisions per ajustar i optimitzar la nostra activitat d’acord amb les necessitats actuals.
AS
[as]
AS
08/04/2020 Cada dia a casa, estem més a prop de guanyar el virus. #QuedatACasa
AS
[as]
AS
20/03/2020 Li presentem dues receptes avalades per l'OMS.
AS
[as]
AS
17/03/2020 Durant el període de confinament Assistència va desplegar un servei de consulta mèdica gratuïta per a tota la ciutadania