Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Notícia

Compromís amb la igualtat de gènere en el Dia Internacional de les Dones 2024

08/03/2024 - 09:28

El paper essencial de les dones en tots els àmbits de la salut és manifest i cal promoure’n la participació activa, especialment en posicions de lideratge. Ens ho explica la Dra. Blanca Vich, metgessa d'Assistència Sanitària.

Per donar veu al compromís que cada any posa en relleu el Dia Internacional de les Dones, l’entrevista amb la Dra. Blanca Vich, metgessa del departament de control de gestió d'Assistència Sanitària, ofereix una interessant visió sobre la professió mèdica i els reptes que afronten les dones en aquest camp que complementa altres punts de vista.

Fomentar una cultura d'empresa que afavoreixi la participació equitativa de les dones en posicions de lideratge dins de l'àmbit de la salut farà que el sistema sanitari sigui millor i doni una resposta més adaptada a les necessitats reals de la ciutadania. En aquest sentit, Assistència Sanitària és mostra de com en termes de talent i excel·lència no existeixen les distincions de gènere i de com les dones exerceixen la seva vàlua professional en posicions de decisió.