Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Notícia

Assistència Sanitària renova el seu quadre mèdic i impulsa l’accessibilitat a les consultes

06/05/2024 - 17:29

S'informa sobre la disponibilitat dels consultoris i els seus equips mèdics i s'amplia l'oferta i la transparència incorporant informació sobre més professionals.

Llibre de facultatius d'Assistència Sanitària

Perquè les persones assegurades coneguin anticipadament en quin termini seran ateses, s’informa sobre la disponibilitat dels consultoris i dels seus equips mèdics per donar hora de visita. Alhora, s’amplia l’oferta i la transparència incorporant informació sobre els professionals que formen part dels equips dels metges titulars.

En una iniciativa inèdita en el sector assegurador de salut, amb l’objectiu d’agilitzar l’atenció, Assistència Sanitària ha desenvolupat un nou quadre mèdic que permet a la població assegurada tenir més capacitat per decidir quan vol accedir a les consultes i serveis. Així, s’han establert quatre terminis de referència per a la cita —menys de deu dies, menys d’un mes, menys de dos mesos i més de dos mesos— perquè en l’elecció hi hagi més opcions i s’adapti millor a les necessitats individuals.

Al mateix temps, el quadre mèdic d’Assistència Sanitària s’ha ampliat donant visibilitat a tots els professionals mèdics que col·laboren en cadascun dels consultoris i centres que presten atenció sanitària a la població assegurada.

La transformació del quadre mèdic ofereix transparència i llibertat d’elecció a les persones que confien la seva salut a Assistència Sanitària i, a més, pretén afavorir l’accessibilitat als serveis mèdics i l’equitat en la distribució de la feina entre els metges. És una iniciativa alineada amb l’essència d’una entitat de metges i metgesses que entén la medicina situant el pacient al centre de l’activitat i que es basa en la llibertat d’elecció i la qualitat.