Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Notícia

Adeu als hàbits nocius

06/06/2024 - 12:00

Els efectes tòxics del tabaquisme en la salut estan científicament provats. Assistència Sanitària vetlla per la salut de la seva població assegurada i l’anima a fer la transició cap a una vida sense tabac per millorar la seva salut de forma significativa.

Persona que rebutja una cigarreta

Fumar no és només un mal hàbit: és una addicció amb conseqüències greus per a la salut. El tabaquisme té un efecte devastador en el sistema respiratori i és la principal causa de malalties com la MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica) i el càncer de pulmó. Segons dades de l’Institut Nacional d’Epidemiologia espanyol, el càncer de pulmó és una de les causes principals de defunció, amb més de 20.000 morts cada any.

El Servei d’Oncologia d’Assistència Sanitària ofereix atenció des del diagnòstic, millorant la coordinació i la continuïtat entre nivells assistencials i experts. En els últims cinc anys, ha detectat més de 70 casos nous de càncer de pulmó cada any i, en total, des de novembre de 2015, n’havia registrat 723 fins al desembre de 2023.

Però els efectes del tabac no es limiten al sistema respiratori, ja que també contribueix a l'arterioesclerosi, el deteriorament del sistema cardiovascular i, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), pot augmentar el risc de demència i Alzheimer.

Deixar de fumar és una decisió valenta que redueix la probabilitat de patir malalties coronàries i millora la capacitat pulmonar en poc temps. Assistència Sanitària anima a la ciutadania, amb especial èmfasi a les seves persones assegurades, a fer el primer pas cap a una vida més saludable.