Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Notícia

Quines són les lesions esportives més freqüents?

21/04/2022 - 11:12

Existeixen diversos tipus i causes en les lesions més habituals durant la pràctica de l’esport.

El Dr. Gutiérrez, coordinador d’Assisport, descriu les lesions més habituals provocades per causes extrínseques o intrínseques en la pràctica esportiva. Fractures, luxacions i traumatismes, a més de lesions musculotendinoses i lligamentoses, són les més conegudes i repetides.