Professionals

Si formeu part dels professionals mèdics d'Assistència Sanitària, des d'aquest espai podreu accedir de forma personalitzada a tot el ventall d'opcions que us corresponen segons el vostre perfil, com poden ser:

  • L'oficina virtual d'Assistència Sanitària, des d'on podreu efectuar tràmits administratius.
  • Informació sobre l'ús dels serveis d'Assistència Sanitària.
  • Documentació mèdica especialitzada del vostre interès.
  • Informació de Montepio