Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Notícia

La Clínica del Viatger, consulta prèvia a les vacances

18/07/2023 - 16:55

Un servei exclusiu d'Assistència Sanitària que orienta la persona sana, administra les vacunes pertinents i ofereix la profilaxi recomanada abans, durant i després de fer un desplaçament. Per a algunes destinacions, la consulta és pràcticament obligada.

La Clínica d’Atenció Integral al Viatger d’Assistència Sanitària (CAIVAS) és un servei que té per objectiu orientar la persona sana abans d’emprendre el viatge, administrar les vacunes pertinents i oferir la profilaxi recomanada. També esta orientat a ajudar el malalt a viatjar amb la seva malaltia en les millors condicions possibles, sense que la patologia suposi un impediment. L’objectiu final és conscienciar que la millor manera de gaudir d’un viatge segur és prevenir i disposar d’eines per saber com actuar en determinades situacions.

 

Sempre amb cita prèvia, es fixa una data per efectuar una visita mèdica personalitzada destinada a avaluar íntegrament l’estat físic i prevenir els riscos que pot implicar el desplaçament, tenint en compte tant el mitjà de transport escollit com les condicions de vida i salubritat en el lloc de destí, així com les infraestructures sanitàries disponibles durant tot el trajecte. Es tracta d’una visita completa per a l’orientació i per a l’establiment d’una actitud proactiva davant del viatge.

A més de l’orientació a la persona sana que desitja viatjar, la consulta també és d’importància per aquelles persones que pateixen una malaltia que els permet desplaçar-se però que, tot i així, han de tenir en compte. És per això que des de la CAIVAS s’indiquen les mesures de prevenció valorant possibles factors de descompensació que pugui implicar el viatge. Tot plegat, per garantir la millor evolució del pacient i evitar possibles complicacions.

Més de deu anys de la Clínica del Viatger

Després de celebrar el desè aniversari, és un fet la consolidació d’aquest servei específic que Assistència Sanitària posa a disposició de les seves persones assegurades que han d’emprendre un viatge i volen preparar-ne aspectes sanitaris, com ara l’adequació de medicació crònica a canvis horaris, les possibles vacunes necessàries o les precaucions que ajudin a reduir riscos per a la salut durant els desplaçaments. La CAIVAS, ubicada a l’Hospital de Barcelona, va atendre més de 500 persones l’any 2022 i, tant per la situació postpandèmica i la tendència creixent registrada en els mesos passats com per les previsions de l’Agència Catalana de Turisme, tot indica que els viatges durant l’estiu d’aquest 2023 augmentaran.

El Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Barcelona, expert en les patologies més freqüents i el tractament indicat per a cada cas, percebia quan el va crear la necessitat d’implementar un servei com la CAIVAS, amb una demanda creixent per part de la població que es fa palesa amb l’augment de desplaçaments en els períodes de vacances. El resultat és un servei exclusiu d’informació i orientació que, amb vocació de servei i continuïtat al llarg de tot l’any, proporciona a la població assegurada d’Assistència Sanitària les mesures necessàries a l’hora de preparar un viatge de caràcter professional, vacances, a les missions o de cooperació.