Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Notícia

Assistència Sanitària, líder en vinculació emocional per tercer any consecutiu

15/06/2023 - 13:26

Amb més qualitat assistencial i la millora contínua de l’atenció, l’entitat consolida i estreny els lligams en la relació amb la seva població assegurada. Un centre d’estudis ho posa de relleu atribuint-li, de forma consecutiva en les tres darreres edicions, el primer lloc en el rànquing de les asseguradores de salut i atorgant-li la medalla d’or EMO Index 2023.

EMO23

Ser una asseguradora mèdica creada, gestionada i dirigida per professionals de la salut amb l'única finalitat de tenir cura de tothom i d'exercir la millor medicina en cada moment permet a Assistència Sanitària oferir un valor diferencial respecte altres companyies i li ha valgut el lideratge del sector en termes de vinculació emocional. Ho acredita l’organisme independent EMO Insights en els seus informes de neuromàrqueting, que cada any analitzen 18 asseguradores de salut de tot l’estat espanyol.

emo 23 as

Des de 2018, s’elaboren estudis qualitatius i rànquings que Assistència Sanitària encapçala de forma recurrent, amb uns indicadors que acrediten la seva vinculació emocional amb les persones assegurades. S’hi valoren les emocions positives (tranquil·litat, alegria, agraïment, orgull) i negatives (decepció, irritació, impotència, inseguretat) que afecten la percepció del servei rebut i la gestió que en fa l’organització. En el rànquing de 2023 s’han registrat els resultats següents:

gràfic EMO 23 CAT
Medalla d’or en els V Premis EMOtional Friendly Health

En una primera posició ja molt per damunt de la mitjana sectorial, Assistència Sanitària ha estat capaç el 2023 d’incrementar encara en 2 punts la seva puntuació respecte a l’any passat. Per això, en base a aquests resultats, EMO Insights, que ha volgut reconèixer amb els premis EMOFriendly Health Companies l’asseguradora que ha fet més esforç, ha concedit la medalla d'or a l’entitat. No es tracta d’una distinció qualsevol, ja que se sustenta en fets com ara un elevat nivell de recomanació de la població assegurada a altres persones (sempre per sobre de la resta del sector) o la satisfacció general en l’atenció i l’acompliment de les expectatives prèvies a la contractació.

A Assistència Sanitària, l’asseguradora dels metges, les persones no només són “clients” sinó també “pacients” a qui volen acompanyar durant tota la seva vida. Les decisions es prenen pensant en solucionar els seus problemes de salut, una filosofia que probablement és causa d’una mitjana de permanència a l’entitat propera als vint anys, i que en alguns productes concrets supera els trenta.

Més enllà de la valoració de la població assegurada, són diverses les veus que assenyalen el lideratge d’Assistència Sanitària després d’avaluar-ne la qualitat assistencial i el grau d’acompliment dels seus compromisos. Tenint en compte el criteri professional, també Assistència Sanitària és la millor asseguradora de salut, ja que encapçala el rànquing que elabora el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. L’última edició, a partir d’una enquesta a més de 900 metges, reforça la idea que no totes les companyies són valorades de la mateixa manera i reserva la primera posició a Assistència Sanitària.