Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Notícia

Assistència Sanitària convoca la 16a edició del seu Programa de Beques per a Professionals de la Salut

13/02/2024 - 08:18

Amb una dotació de 30.000 euros, el programa ofereix a estudiants de tercer cicle una oportunitat per a la promoció del coneixement i la millora contínua. Els ajuts cobreixen el 50% de la matrícula, amb un màxim de mil euros per estudiant. Les sol·licituds es poden presentar fins al 13 de maig i els resultats es comunicaran el 10 de juny.

Metges amb bata escrivint amb bolígraf en un examen

El programa de beques d’Assistència Sanitària està dirigit a professionals de la salut que desitgin ampliar els seus coneixements i competències en àrees específiques de la seva disciplina. Els candidats seleccionats tindran l'oportunitat d'abordar els reptes més urgents i innovadors del camp de la salut mitjançant l'accés a programes d'alt nivell en universitats catalanes.

Les sol·licituds es poden enviar a través del formulari web fins al 13 de maig de 2024 i la comunicació dels resultats està prevista per al 10 de juny. La convocatòria és una oportunitat imperdible per als estudiants compromesos amb la seva formació i amb el progrés del sistema sanitari.

Les bases del programa estipulen que els becaris hauran de cursar els estudis durant el curs acadèmic 2023-24 i iniciar-los entre setembre de 2023 i abril de 2024. Els candidats han de sotmetre's a un procés de selecció en funció dels seus mèrits i capacitats, prioritzant aquells amb un alt nivell d'excel·lència acadèmica i una clara vocació de servei en el sector de la salut. El Tribunal de Beques que avaluarà el procés està format per membres del consell d’Assistència Sanitària i metges del seu cos facultatiu. Els estudiants beneficiaris rebran la quantitat corresponent al 50% de la matrícula, amb un màxim de mil euros.

El Programa de Beques d'Assistència Sanitària representa una inversió en el futur de la salut a Catalunya. Amb el seu suport continu a la formació i al desenvolupament professional dels estudiants, l'empresa reafirma el seu compromís amb l'excel·lència i la innovació en el camp de la salut.