Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Notícia

Protocol de Suport i Orientació enfront de la Covid-19

17/03/2020

Durant el període de confinament Assistència va desplegar un servei de consulta mèdica gratuïta per a tota la ciutadania.

protocolo_coronavirus

Donades les especials circumstàncies produïdes amb relació a la COVID-19, Assistència Sanitària va posar a disposició dels seus assegurats i de tota la ciutadania un telèfon que oferia un servei de consulta gratuïta per orientar i resoldre dubtes a persones que presenten símptomes o conviuen amb persones afectades, amb la voluntat d'ajudar a descongestionar el Sistema de sanitat pública.

El servei estava cobert per un equip format per infermeres i metges de l'entitat que recomanaven diferents serveis sanitaris en funció de cada cas i sota uns criteris preestablerts.

Aquest telèfon va estar obert tots els dies de la setmana, des del 19 de març al 8 de maig. Durant aquest període es van atendre més de 6.000 trucades de la població assegurada i la resta de la ciutadania.

A manera de recordatori li facilitem més informació sobre la COVID-19:

Informació sobre el COVID-19

MESURES UNIVERSALS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL CONTRA MALALTIES RESPIRATÒRIES, FINS I TOT LA COVID-19

  • Higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques). És la principal mesura de prevenció i control de la infecció, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Les ungles han de portar-se tallades ben curtes.
  • Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
  • Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans.
  • Si pateix un accés de tos inesperat i es cobreix accidentalment amb la mà, evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
  • Tota persona amb símptomes respiratoris ha de rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó o amb solucions de base alcohòlica.
  • Després d’estar en contacte amb secrecions respiratòries i objectes o materials contaminats, s’ha de procedir immediatament a la rentada de mans.
  • Evitar compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons ...) i altres objectes sense que es netegin adequadament.

Les polítiques de neteja i desinfecció dels llocs i equips de treball (telèfon, teclat, ratolí ...) són igualment importants mesures preventives davant l'exposició a la nova malaltia (COVID-19).

Informació sobre com rentar-se correctament les mans.