Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Notícia

Defensa de la qualitat assistencial a la sanitat privada

28/03/2023

Organitzacions formades per metges i metgesses, com Assistència Sanitària, denuncien la precarització laboral dels professionals de la salut i les condicions en què desenvolupen la seva feina. El sector està marcat per la pressió per augmentar el rendiment econòmic per sobre de la qualitat.

Metge

Un reportatge sobre el sistema de salut publicat al diari La Vanguardia dona compte del desgast de la sanitat privada a compte de la desprotecció de l’usuari i la precarització del metge. El creixement de les assegurances mèdiques a Espanya els últims 15 anys ha anat acompanyat d’un canvi en què la salut ja no sempre és en primer pla. Les assegurances low cost sovint suposen sacrificar la cobertura i la qualitat assistencial, a més de les retribucions dels professionals, d’aquí el malestar evident d’organitzacions afectades.

En aquest context, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya denuncia el deteriorament creixent de la sanitat privada degut a l’actuació d’algunes companyies d’assegurança lliure i reivindica davant de l’Administració un marc regulador i l’ordenació del sector.

Per a l’elaboració de l’article ha estat requerida la participació del Dr. Ignacio Orce, president d’Assistència Sanitària i coneixedor del fons de la qüestió. L’entitat, fundada i dirigida per metges i metgesses, té com a finalitat única tenir cura de tothom i exercir la millor medicina en cada moment. La vocació de servei és inherent a la seva existència, d’aquí que els seus criteris de gestió tinguin a veure amb la màxima qualitat de servei i no necessàriament amb la màxima rendibilitat. Amb aquesta premissa, les opinions que recull l’article són mostra d’aquest compromís irrenunciable.