Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pla Òptim / Pla Salut Autònoms

120D 120A

Aquesta és una pòlissa d’assistència sanitària de serveis complets amb accés a totes les especialitats mèdiques, amb hospitalització, a través dels profesionals o centres del quadre mèdic.

Entre d'altres, s'asseguren les següents prestacions sanitàries:

 • Assistència Sanitària en cas de malaltia o d’accident, inclosos els accidents laborals i els emparats per l’assegurança obligatòria de l’automòbil.
 • Visites en consultori i a domicili de medicina general, pediatria i atenció d’infermeria.
 • Totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques.
 • Tècniques especials de diagnòstic: anàlisis clíniques, radiologia convencional, RM, TAC, OCT, Holter, densitometria òssia, endoscòpies, coronariografia, etc.
 • Tècniques especials terapèutiques: angioplàstia vascular i coronària, endoscòpia terapèutica, fotocoagulació per làser oftalmològic, litotrípsia renal, hemodiàlisi per a casos aguts i crònics, cambra hiperbàrica, ablació cardíaca, etc.
 • Hospitalització mèdica, quirúrgica, psiquiàtrica i Unitat de Cures Intensives.
 • Material d’osteosíntesi no protèsic.
 • Seguiment, vigilància de l’embaràs i part.
 • Servei d’oncologia, diagnòstic i tractaments oncològics.
 • Urgències permanents.
 • Servei d’urgències domiciliàries.
 • Serveis especials: logopèdia i foniatria, psicologia, servei de fisioteràpia i recuperació funcional, Clínica d’atenció integral al viatger.
 • Altres serveis: ambulància, podologia, banc de sang i plasma (transfusions dins i fora del quiròfan), oxigenoteràpia, planificació familiar (esterilització tubària i vasectomia), recuperació del sòl pelvià.
 • Servei d’urgències a l’estranger.

Les principals exclusions generals aplicables a la pòlissa són les següents:

 • Les malalties, les lesions o els defectes físics preexistents en el moment d’assegurar-se, amb les excepcions de la pòlissa.
 • Cirurgia i tractaments estètics i les seves seqüeles o complicacions.
 • Mitjans de diagnòstic i tractament que no siguin la pràctica habitual en el sistema sanitari públic.
 • Pròtesis internes, esquelètiques, cardiovasculars i lents intraoculars.

El detall complet de les cobertures excloses s’especifica a la Clàusula Cinquena de les Condicions Generals. Algunes de les exclusions anteriors podrien incloure’s expressament a les Condicions Particulars de la pòlissa si així es contracta.

Respecte a l'abast geogràfic de cobertura de la pòlissa, es facilitarà a través de la Llista de Facultatius, on es detallen els metges i especialistes, serveis d’urgència, serveis d’infermeria, societats autoritzades per prestar serveis assistencials i centres d’hospitalització per utilitzar a la província de Barcelona. També mitjançant la xarxa nacional d’entitats col·laboradores que tinguin subscrit un acord amb Assistència Sanitària que presten assistència a tot Espanya i assistència d’urgències a l’estranger.

 • Període de carència de 6 mesos per a hospitalització, cirurgia, tècniques especials de diagnòstic i terapèutiques, oxigenoteràpia, tècniques invasives de diagnòstic prenatal, educació maternal i preparació al part, logopèdia, foniatria, trasllat en ambulància, podologia, fisioteràpia, tractaments oncològics.
 • Període de carència de 8 mesos per a l’assistència al part (a excepció de parts prematurs o distòcics d’urgència, que no tindran carència).

A més, són d'aplicació les següents restriccions:

 • Hospitalització psiquiàtrica: fins a 90 dies/any.
 • Logopèdia infantil: fins a 40 sessions.
 • Foniatria: en casos quirúrgics fins a 15 sessions.
 • Podologia-callista: en consultori i fins a 12 sessions/any.
 • Assistència d’urgències a l’estranger fins a 15.000€/any: l’estada màxima a l’estranger no podrà excedir de 90 dies consecutius per viatge o desplaçament.
 • Psicologia: 20 sessions/any.

6.000 € en cas de mort per accident o d'invalidesa permanent absoluta.