Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pla Bàsic

301F

Aquesta és una pòlissa d’assistència sanitària de serveis extrahospitalaris amb accés a totes les especialitats mèdiques, mitjançant els professionals o centres del quadre mèdic.

Entre d'altres, s'asseguren les prestacions sanitàries següents:

 • Visites en consultori i a domicili de medicina general, pediatria i atenció d’infermeria.
 • Totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques.
 • Tècniques especials de diagnòstic: anàlisis
 • clíniques, radiologia convencional, RM, TAC, OCT, Holter, densitometria òssia, exploracions amb radioisòtops, endoscòpies, proves funcionals digestives: Manometria, PH metria, etc.
 • Tècniques especials terapèutiques: endoscòpia terapèutica, fotocoagulació per làser oftalmològic, etc.
 • Seguiment i vigilància de l’embaràs.
 • Urgències permanents.
 • Servei d’urgències domiciliàries.
 • Serveis especials: Servei de fisioteràpia i recuperació funcional, ambulància, podologia, diagnòstic precoç del càncer de mama mitjançant mamografia, ortòptica i pleòptica, ventiloteràpia i aerosols.
 • Odontologia: visites, cures, neteja de boca, extraccions, radiografies i ortopantomografies.

Les principals exclusions generals aplicables a la pòlissa són les següents:

 • Les malalties, les lesions o els defectes físics preexistents en el moment d’assegurar-se, amb les excepcions de la pòlissa.
 • Hospitalització i cirurgia.
 • Mitjans de diagnòstic i tractament que no siguin la pràctica habitual en el sistema sanitari públic.

El detall complet de les cobertures excloses s’especifica a la Clàusula Cinquena de les Condicions Generals. Algunes de les exclusions anteriors podrien incloure’s expressament a les Condicions Particulars de la pòlissa si així es contracta.

Respecte a l'abast geogràfic de cobertura de la pòlissa, es facilitarà a través de la Llista de Facultatius, on es detallen els metges i especialistes, serveis d’urgència, serveis d’infermeria, societats autoritzades per prestar serveis assistencials. També mitjançant la xarxa nacional d’entitats col·laboradores que tinguin subscrit un acord amb Assistència Sanitària que presten assistència a tot Espanya.

 • Període de carència de 6 mesos per a tècniques especials de diagnòstic i terapèutiques, seguiment de l’embaràs, trasllat en ambulància, podologia i fisioteràpia.

A més, és d'aplicació la següent restricció:

 • Podologia-callista: en consultori i fins a 6 sessions/any.