Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Montepío

El 'Montepio d'Assistència Sanitària Col·legial d'Assegurances 'Dr. Luis Sans Solà' MPS a Quota Fixa' és una mutualitat exclusiva i obligatòria per als metges accionistes d'Assistència Sanitària Col·legial i socis d’Autogestió Sanitària.