Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cobertura d'accidents

Personas

Preparació per a tot, fins i tot per allò que mai no desitjaries, és el que proporciona aquesta pòlissa disponible per a persones des dels 14 anys i fins als 70.

 • Mort per accident.
  • Indemnització de 25.000 euros.
  • Disponibilitat a compte de fins a 1.800 euros per despeses de sepeli.
  • Garantia pel mateix capital fins al venciment anual de l'assegurança per al/la cònjuge de la persona assegurada morta, que, si té contractada la mateixa assegurança d'accidents, veuria incrementat el seu capital garantit fins a la suma de tots dos durant aquest període de temps.
 • Invalidesa permanent absoluta (irreversible situació física o d'alienació mental greu determinant de la total ineptitud per a l'exercici de qualsevol professió).
  • Capital assegurat íntegre.
 • Invalidesa permanent parcial (irreversible situació física o d'alienació mental que determina la parcial ineptitud per a l'exercici de qualsevol feina o activitat).
  • Import en funció de percentatges.