Tarifa

El preu mensual de la pòlissa de Serveis Complets és, segons l'edat:

 • de 0 a 1 anys: 72,02€
 • 2 anys: 58,66€
 • de 3 a 18 anys: 57,49€
 • 19 anys: 63,52€
 • de 20 a 24 anys: 70,74€
 • de 25 a 34 anys: 77,18€
 • de 35 a 44 anys: 83,75€
 • de 45 a 49 anys: 85,75€
 • 50 anys: 89,54€
 • de 51 a 54 anys: 94,25€
 • de 55 a 59 anys: 97,16€
 • 60 anys: 110,24€
 • de 61 a 64 anys: 124,52€
 • 65 anys: 131,48€
 • de 66 a 69 anys: 142,38€
 • 70 anys: 148,08€
 • de 71 a 74 anys: 158,30€
 • de 75 a 79 anys: 163,32€
 • de 80 a 84 anys: 164,98€
 • de 85 a 99 anys: 165,53€

 

És requisit previ a la contractació que sigueu menor de 55 anys.