Servei d'oncologia d'Assistència Sanitària

El Servei d'Oncologia d'Assistència Sanitària és exclusiu per als nostres assegurats. Està ubicat a la planta 3a de l'Hospital de Barcelona, integrat per especialistes de reconegut prestigi i organitzat per àrees de patologia.

L'objectiu del servei és atendre totes les persones assegurades que presentin un càncer, des del moment del diagnòstic, millorant la coordinació i continuïtat de l'atenció entre nivells assistencials i especialistes. S'atendrà els pacients tant en l'ingrés a l'Hospital com durant el seguiment ambulatori.

El Servei ofereix al metge:

Consulta per a la decisió terapèutica: Quan es diagnostica un càncer, el metge que fa el diagnòstic es posarà en contacte amb el Servei d'Oncologia d'Assistència Sanitària per avaluar el cas i prendre col·legiadament la decisió del millor tractament possible en cada situació.
 
Comitès de Tumors específics per a cada patologia: Els diferents comitès es reuneixen setmanalment i, si cal, també es facilita la consulta diària dels casos urgents.

El servei ofereix al pacient:

Consulta oncològica per especialistes de prestigi reconegut que coordinaran tot el procés des del seu origen.
 
Atenció telefònica continuada d'Infermeria: Els dies feiners, de 9 del matí a 7 de la tarda, infermeres especialitzades donaran resposta ràpida a les preguntes i necessitats dels pacients.
 
Servei de Cures Pal·liatives: Es disposa d'un servei domiciliari i durant l'ingrés a l'Hospital, que presta una atenció integral al pacient per al control dels símptomes i la millora de la qualitat de vida. També dona suport al seu entorn familiar.
 
Servei de Psicooncologia: Durant l'estada a l'Hospital es proporciona atenció psicològica al pacient i la seva família en les diferents fases de la malaltia.
 
Hospital de Dia: Administració de la medicació oncològica a l'Hospital de Barcelona, supervisada pels Serveis d'Oncologia i de Farmàcia.
S'adequa la idoneïtat de la indicació dels tractaments mitjançant un sistema informàtic que permet la monitorització i la traçabilitat de la medicació, des de la prescripció i la preparació en cabines especials, fins a l'administració al malalt, la qual cosa augmenta el grau de seguretat i minimitza l'error de medicació.
 
Cirurgia oncològica d'alta complexitat: Es pretén facilitar el flux de casos complexos als professionals amb especialització en cirurgia oncològica.

Com contactar amb el Servei d'Oncologia d'Assistència Sanitària

Telèfon per programar visita: 93 254 24 44

Telèfon per programar tractaments en Hospital de Dia: 93 254 25 03

Telèfon d'Atenció Continuada d'Infermeria: 639 652 031

Adreça:
Scias. Hospital de Barcelona
Avinguda Diagonal, 660. 08034 Barcelona
3a planta