Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Información
Quan presentar la sol·licitud?

Data límit: 12 de maig de 2023
Comunicació de resultats: 3 de juliol de 2023
Lliurament de diplomes: 12 de juliol de 2023

Estudiants becats/des
Nom Cognom(s) Màster
Nesma Abd El Rahman Gómez Biomedicina
Nayim Aisa Infermeria quirúrgica
Maribel Alcolea Ortiz Metodologia de la recerca en ciències de la salut
Àngels Aloy Orozco Recerca en ciències de la infermeria
Mariel Luciana Arévalo Spinedi Psicologia general sanitària
Beatriz Bajo Ferriz Infermeria d'urgències hospitalàries
Sara Barrios Orozco Salut internacional i cooperació
Helena Castillo Espín Senologia
Weiyee Chu Wang Gestió hospitalària i serveis sanitaris
Martina Espachs Esteve Psicologia general sanitària
Victor Esquefa Fauro Biomedicina
Laia Estalrich Allende Atenció d'infermeria al malalt cardiovascular
Marcel Figueras Torras Biomedicina
Lucía Ganim Actuació clínica en psicoanàlisi i psicopatologia
Carlos Herrero Hernando Ehealth: tecnologies de la informació i gestió sanitària
Celia Horcajada Reales Humanització de l'assistència sanitària: pacients, famílies i professionals
Josep Lancho Silva Biologia
Nora Mahmoudi Sánchez Infermeria quirúrgica
María Amparo Martínez Badenes Ortodòncia
Claudia Osés Lasheras Salut internacional i cooperació
Anna Pallàs Carreras Cures intensives enfermeres neonatals i pediàtriques
Oriol Pascual Valoira Psicologia general sanitària
Margot Pelfort Llort Infermeria
Eduard Pedemonte Sarrias Patologia i cirurgia del segment posterior del globus ocular
Erick Roberto Quintana Quispe Infermeria quirúrgica
Cristina Reinaldos Rejas Treball social sanitari
Mayté Elizabeth Rosero Armijos Infermeria d'urgències hospitalàries
Marta Ruiz Gafarelo Infermeria escolar
Carmen Sánchez Andrés Salut internacional i cooperació
María Blanca Simón Codina Biomedicina
Eric Toro Delgado Bioinformàtica per a les ciències de la salut
Valentina Touzardt Hoyos Cures infermeres al malalt crític
Victòria Valls Comamala Economia de la salut i del medicament
Bases del programa
 1. Assistència Sanitària convoca el seu programa de beques per fer estudis de tercer cicle (màster o postgrau) de l’àmbit de la salut en universitats catalanes.
 2. Els becaris han de cursar els estudis en el curs acadèmic 2022-23 i, en concret, iniciar-los entre el setembre de 2022 i l’abril de 2023.
 3. La convocatòria s’adreça a totes les persones que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
 4. Les beques tenen una durada d’un curs acadèmic i no són prorrogables.
 5. La convocatòria s’obre el dia de la seva publicació a la pàgina web i es tanca el dia 12 de maig de 2023.

La dotació global del programa és de 30.000 euros, que es distribuiran entre els becaris en funció de la quantitat assignada a cadascun d’ells, que correspondrà al 50% de l’import de la matrícula del seu programa formatiu. En cap cas l’import de la beca superarà els 1.000 euros per estudiant.

 1. Poden presentar sol·licitud les persones que hagin cursat ensenyaments de grau com Medicina, Infermeria o qualsevol altre títol universitari de l’àmbit de la salut i/o que compleixin els requisits d’accés a un programa de tercer cicle de l’àmbit de la salut.
 2. La concessió de la beca està condicionada a l’admissió per part del sol·licitant seleccionat en el programa formatiu de màster o postgrau de la seva elecció, dins de l’oferta d’estudis de l’àmbit de la salut de les universitats catalanes.
 3. No es pot demanar una beca si, prèviament, ja s’ha obtingut una altra beca d’Assistència Sanitària.
 4. Perquè s’admeti la seva candidatura, els sol·licitants han de subministrar la documentació requerida dins del termini establert.

Els candidats han de fer la sol·licitud seguint el procediment disponible a l’apartat de beques del web d’Assistència Sanitària. Dins d’aquesta secció, s’especifica clarament la informació que s’ha de proveir per completar una candidatura a aquest programa de beques.

 1. L’avaluació i la selecció de sol·licituds es duen a terme en un règim de concurrència competitiva. Els membres del comitè de preselecció i del Tribunal de Beques trien els candidats que, d’acord amb el seu criteri, acrediten més mèrits i més capacitats.
 2. El procés de selecció es desenvolupa en dues parts:
  • Preselecció. Aquest procés, dut a terme per avaluadors independents, inclou una primera selecció dels candidats en què es tenen en compte quatre factors per avaluar cadascuna de les candidatures presentades:
   • Edat del candidat, atès que l’etapa en què es trobi en el context de la seva carrera pot condicionar les oportunitats que hagi pogut tenir.
   • Qualificacions del candidat en ensenyaments previs, en especial durant els estudis de grau.
   • Currículum professional i acadèmic, valorant especialment la coherència amb l'orientació professional i la tasca assistencial en l’àmbit de la salut.
   • Relació institucional de la universitat o l’estudiant amb Assistència Sanitària i SCIAS Hospital de Barcelona.
  • Selecció. El Tribunal de Beques, format per membres del consell d’Assistència Sanitària i metges del seu cos facultatiu, realitza una segona avaluació dels candidats tenint en compte com a referència la puntuació obtinguda en la Preselecció. En la Selecció es pot valorar de forma independent la condició de treballador de l’Hospital de Barcelona, assegurat o metge d’Assistència Sanitària, o familiar de primer grau.
 1. El Tribunal de Beques prendrà per unanimitat l’acord de concessió de les beques i la llista es publicarà, amb noms i cognoms, a l’apartat de beques del web d’Assistència Sanitària a partir del dia 3 de juliol de 2023.
 2. En cas que es produeixin renúncies, les beques alliberades seran ofertes als candidats en reserva, segons l’ordre establert pel Tribunal de Beques.
 3. La decisió del comitè de preselecció i del Tribunal de Beques és definitiva i inapel·lable.
 1. L’import de la beca s’abonarà directament al becari al número de compte que proporcioni en un pagament que es realitzarà dies després de la comunicació de la llista d'estudiants, després que hagin lliurat el certificat d’aprofitament.
 2. Si l’estudiant no presenta el justificant de l’aprofitament o no acaba el curs, la beca deixa de tenir validesa en la seva totalitat i, per tant, no només no percebrà el segon pagament de l’ajut sinó que, a més, entenent que no assoleix el nivell mínim exigible per rebre el títol, haurà de retornar el primer pagament.

Assistència Sanitària compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i manté, especialment, el compromís de confidencialitat sobre qualsevol dada aportada.

La presentació d’una sol·licitud per a aquestes beques suposa, per part del candidat, l’acceptació expressa tant d’aquestes bases com dels criteris i les decisions que Assistència Sanitària pugui prendre.

Per a qualsevol dubte relatiu a aquest programa de beques, els sol·licitants poden contactar amb el departament de beques d’Assistència Sanitària en el correu electrònic promociodelconeixement@assistenciasanitaria.cat.

Si tens dubtes posa't en contacte amb nosatres enviant un correu electrònic a l’adreça promociodelconeixement@assistenciasanitaria.cat.