Información
Quan presentar la sol·licitud?

Data límit: 6 de maig de 2022
Comunicació de resultats: 13 de juny de 2022
Lliurament de diplomes: 5 de juliol de 2022

Chincheta mapa
Llista d'estudiants beneficiaris/àries del curs 2021-22
Paz Aguilar Abril Màster en infermeria oncològica
Mónica Alcázar Carriba Màster universitari en cures pal·liatives pediàtriques
Sandra Aparicio Gabasa Màster en malalt crític i emergències
Kenia Julissa Arteaga Fuentes Màster universitari de neuropsicologia
Ivan Cano García Màster en salut digital
Isaac Cebrecos Lerena Màster en senologia
Gemma Cervero Martínez Màster en malalt crític i emergències
Ana María Duque Castro Màster en cures d'infermeria al malalt crític
Sara Ferrando Cano Màster en direcció i gestió sanitària
Marina Girbal González Postgrau de recerca en ciències farmacèutiques
Erik Jordi Henderson Mercader Màster universitari de neuropsicologia
Carla Isanta Puigmal Màster d'infermeria d'anestèsia i reanimació
Aina Llenas Bladé Màster interuniversitari en condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement i desenvolupament
Júlia Manero de Lapuente Màster en innovació i emprenedoria en nutrició, malalties cròniques i envelliment saludable
María Jesús Mañas García Màster en assistència integral en urgències i emergències
Maria Rosa Martí Domènech Màster en senologia
Natalia Martín Domínguez Màster en malalt crític i emergències
Natalia Miota Hernández Màster en malalt crític i emergències
Sara Montore Ramírez Postgrau en neuropsicologia i neurologia de la conducta infantil
Lorena Mota Ruiz Màster en posturologia
Adriana Nathalia Pacheco Román Màster d'urgències hospitalàries
Elsa Ana Pérez Gaude Màster en infermeria quirúrgica, anestèsia i teràpia del dolor
Cristian Mauricio Pérez Ortega Màster en malalt crític i emergències
Mariona Pla Daró Màster en infermeria pediàtrica
Emma Portabella Navarro Màster en biomedicina
Laia Puigvert Cufiné Màster en cures infermeres a l'atenció primària (CADI)
Víctor Romera Nicolás Màster en psicologia general sanitària
Diana Sagrera Rectoret Màster en senologia
Iván Samblás Chavernas Màster en atenció infermera al malalt cardiovascular
Èlia Santiveri Camacho Màster en innovació infermera aplicada a la vulnerabilitat i a la salut
Sandra Sanz Cardoso Postgrau en assistència integral al malalt crític amb patologia cardiovascular i/o respiratòria
Clara Suárez Quintana Màster en bioinformàtica per a ciències de la salut
Júlia Tornero Vilarrasa Postgrau universitari d'expert en lactància materna
Mónica Torrecilla Vall-llossera Màster en neuroenginyeria i rehabilitació
Marina Vendrell Torres Màster en atenció integral infermera a la persona en estat crític

 

Bases del programa
 1. Assistència Sanitària convoca el seu programa de beques per fer estudis de tercer cicle (màster o postgrau) de l’àmbit de la salut en universitats catalanes.
 2. Els becaris han de cursar els estudis en el curs acadèmic 2021-22 i, en concret, iniciar-los entre el setembre de 2021 i l’abril de 2022.
 3. La convocatòria s’adreça a totes les persones que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
 4. Les beques tenen una durada d’un curs acadèmic i no són prorrogables.
 5. La convocatòria s’obre el dia de la seva publicació a la pàgina web i es tanca el dia 6 de maig de 2022.

La dotació global del programa és de 30.000 euros, que es distribuiran entre els becaris en funció de la quantitat assignada a cadascun d’ells, que correspondrà al 50% de l’import de la matrícula del seu programa formatiu. En cap cas l’import de la beca superarà els 1.000 euros per estudiant.

 1. Poden presentar sol·licitud les persones que hagin cursat ensenyaments de grau com Medicina, Infermeria o qualsevol altre títol universitari de l’àmbit de la salut i/o que compleixin els requisits d’accés a un programa de tercer cicle de l’àmbit de la salut.
 2. La concessió de la beca està condicionada a l’admissió per part del sol·licitant seleccionat en el programa formatiu de màster o postgrau de la seva elecció, dins de l’oferta d’estudis de l’àmbit de la salut de les universitats catalanes.
 3. No es pot demanar una beca si, prèviament, ja s’ha obtingut una altra beca d’Assistència Sanitària.
 4. Perquè s’admeti la seva candidatura, els sol·licitants han de subministrar la documentació requerida dins del termini establert.

Els candidats han de fer la sol·licitud seguint el procediment disponible a l’apartat de beques del web d’Assistència Sanitària. Dins d’aquesta secció, s’especifica clarament la informació que s’ha de proveir per completar una candidatura a aquest programa de beques.

 1. L’avaluació i la selecció de sol·licituds es duen a terme en un règim de concurrència competitiva. Els membres del comitè de preselecció i del Tribunal de Beques trien els candidats que, d’acord amb el seu criteri, acrediten més mèrits i més capacitats.
 2. El procés de selecció es desenvolupa en dues parts:
  • Preselecció. Aquest procés, dut a terme per avaluadors independents, inclou una primera selecció dels candidats en què es tenen en compte quatre factors per avaluar cadascuna de les candidatures presentades:
   • Edat del candidat, atès que l’etapa en què es trobi en el context de la seva carrera pot condicionar les oportunitats que hagi pogut tenir.
   • Qualificacions del candidat en ensenyaments previs, en especial durant els estudis de grau.
   • Currículum professional i acadèmic, valorant especialment la coherència amb l'orientació professional i la tasca assistencial en l’àmbit de la salut.
   • Relació institucional de la universitat o l’estudiant amb Assistència Sanitària i SCIAS Hospital de Barcelona.
  • Selecció. El Tribunal de Beques, format per membres del consell d’Assistència Sanitària i metges del seu cos facultatiu, realitza una segona avaluació dels candidats tenint en compte com a referència la puntuació obtinguda en la Preselecció. En la Selecció es pot valorar de forma independent la condició de treballador de l’Hospital de Barcelona, assegurat o metge d’Assistència Sanitària, o familiar de primer grau.
 1. El Tribunal de Beques prendrà per unanimitat l’acord de concessió de les beques i la llista es publicarà, amb noms i cognoms, a l’apartat de beques del web d’Assistència Sanitària a partir del dia 30 de maig de 2022.
 2. En cas que es produeixin renúncies, les beques alliberades seran ofertes als candidats en reserva, segons l’ordre establert pel Tribunal de Beques.
 3. La decisió del comitè de preselecció i del Tribunal de Beques és definitiva i inapel·lable.
 1. L’import de la beca s’abonarà directament al becari en dos pagaments al número de compte que proporcioni. El primer pagament es realitzarà dies després del lliurament del diploma acreditatiu i el segon, unes setmanes més tard, després que el becari hagi lliurat el certificat d’aprofitament.
 2. Si l’estudiant no presenta el justificant de l’aprofitament o no acaba el curs, la beca deixa de tenir validesa en la seva totalitat i, per tant, no només no percebrà el segon pagament de l’ajut sinó que, a més, entenent que no assoleix el nivell mínim exigible per rebre el títol, haurà de retornar el primer pagament.

Assistència Sanitària compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i manté, especialment, el compromís de confidencialitat sobre qualsevol dada aportada.

La presentació d’una sol·licitud per a aquestes beques suposa, per part del candidat, l’acceptació expressa tant d’aquestes bases com dels criteris i les decisions que Assistència Sanitària pugui prendre.

Per a qualsevol dubte relatiu a aquest programa de beques, els sol·licitants poden contactar amb el departament de beques d’Assistència Sanitària en el correu electrònic promociodelconeixement@assistenciasanitaria.cat.

Si tens dubtes posa't en contacte amb nosatres enviant un correu electrònic a l’adreça promociodelconeixement@assistenciasanitaria.cat.