Nova targeta per a la població assegurada d’Assistència Sanitària

Millorem l'accés als serveis amb una xarxa de més de 40.000 punts de consulta, centres mèdics i hospitals a la resta d’Espanya

Una de les novetats d'Assistència Sanitària per a aquest any 2019 és ja una realitat: s'ha creat un nou disseny de targeta identificadora per a la població assegurada. El model nou, que disposa d'una banda magnètica que permet accedir a funcionalitats avançades, s'implanta durant el proper mes de juny i suposa un gran pas endavant per agilitar l'atenció mèdica als pacients.

El canvi de targeta simplifica els tràmits administratius i implica una entrada i atenció més directes a una xarxa de més de 40.000 punts de consulta, centres mèdics i hospitals a la resta d’Espanya. Pot localitzar-los a la secció “Assistència resta d’Espanya” de l’apartat “Metges i serveis” del nostre web.

La targeta d'Assistència Sanitària, personal i intransferible, és el document que identifica les persones assegurades i els professionals col•laboradors, els reconeix els seus drets com a tal i els dona accés als serveis contractats. A més, conté tota la informació personal del titular i els seus talons.

Amb la lletra A majúscula com a element destacat, la línia creativa del disseny és fresca i moderna i segueix la imatge corporativa de l’entitat. Un codi cromàtic fàcil de detectar varia el color de la targeta (diversos tons de blau o verd) segons els serveis contractats. Al revers mostra dades sobre la cobertura de la pòlissa associada, així com instruccions d'ús i mitjans de contacte en cas de necessitat.