Targeta d’identificació

La targeta d'Assistència Sanitària, personal i intransferible, és el document que identifica les persones assegurades i els professionals col•laboradors, els reconeix els seus drets com a tal i els dona accés als serveis contractats. A més, conté tota la informació personal del titular i els seus talons.

Amb la lletra A majúscula com a element destacat, la línia creativa del disseny és fresca i moderna i segueix la imatge corporativa de l’entitat. Un codi cromàtic fàcil de detectar varia el color de la targeta (diversos tons de blau o verd) segons els serveis contractats. Al revers mostra dades sobre la cobertura de la pòlissa associada, així com instruccions d'ús i mitjans de contacte en cas de necessitat.