Taula d'indemnitzacions
Coartació d'aorta
601,01 euros
Comissurotomia
601,01 euros
Defectes septals
540,91 euros
Extracorpòries
601,01 euros
Implantació de vàlvules
601,01 euros
Sobre pericardi
570,96 euros
Persistència del conducte arteriovenós
601,01 euros
Tetralogia de Fallot
570,96 euros
Trasplantaments de cor
601,01 euros
Arteriectomia
150,25 euros
Embolectomia
180,30 euros
Estel·lectomia. neurogangliectomia de l'estelar
180,30 euros
Hipertensió arterial: simpatectomia. esplenectomia i suprarenalectomia. en dos temps
360,61 euros
Lligadures venoses: humeral. popliti. femoral i axil·lar ilíaca o subclàvia
150,25 euros
Simpatectomia: lumbar
120,20 euros
Toracolumbar
240,40 euros
Toràcica
180,30 euros
Varices: resecció
180,30 euros
Lligadures de safenes en les dues cames: 50 per cent més
150,25 euros
Craniectomia descompressiva
180,30 euros
Craniectomia exploradora
300,51 euros
Craniectomia amb intervenció sobre el cervell
540,91 euros
Esquierlectomia cranial simple
210,35 euros
Esquierlectomia cranial interessa meninge
300,51 euros
Hèrnia discal
420,71 euros
Laminectomia exploradora
300,51 euros
Laminectomia amb intervenció sobre mèdul·la o les seves membranes
480,81 euros
Lobectomia prefrontal
150,25 euros
Bilateral
240,40 euros
Meningocele
300,51 euros
Neuròlisi
150,25 euros
Neurorràfies
150,25 euros
Regulació focus atrició
180,30 euros
Laminectomia. fixació vertebral
360,61 euros
Part distòcic o normal assistit per facultatiu
150,25 euros
Ablacions parcials de la mama
90,15 euros
Ablacions de mama amb buidament axil·lar
300,51 euros
Abscés isquiorectal
90,15 euros
Abscés perianal
60,10 euros
Amputació coll uterí
150,25 euros
Annexitis: extirpació d'annexos
150,25 euros
Bartholinitis
45,08 euros
Colpoperineorràfia
150,25 euros
Colporràfia anterior i posterior
150,25 euros
Colpotomia (per abscés de Douglas)
60,10 euros
Fístules vesicovaginals
90,15 euros
Fístules rectovaginals
90,15 euros
Histerectomia parcial per tumors benignes
240,40 euros
Histerectomia total per neoplàsies
360,61 euros
Histerectomia vaginal
240,40 euros
Raspat uterí
60,10 euros
Histerectomia total per tumors benignes
240,40 euros
Ligamentopèxia per prolapse
120,20 euros
Mastitis
30,05 euros
Papil·lomes. escissió
30,05 euros
Pòlips. escissió
30,05 euros
Parametritis. desbridament
60,10 euros
Prolapse uterí
120,20 euros
Quist ovàric
150,25 euros
Quist vaginal
60,10 euros
Resecció de llavis
30,05 euros
Vulva. tumors benignes
90,15 euros
Vulva. neoplàsies
150,25 euros
Vagina. tumors benignes
90,15 euros
Vagina. neoplàsies
180,30 euros
Buidament de mola uterina
120,20 euros
Vagina artificial
240,40 euros
Vulvectomia simple
90,15 euros
Vulvectomia amb adenectomia doble
120,20 euros
Celles i parpelles
Abscessos
30,05 euros
Blefarocalàsia unilateral
60,10 euros
Blefarocalàsia bilateral
90,15 euros
Blefaroplàstia bilateral
90,15 euros
Blefarorràfies. ordinaria
60,10 euros
Gran blefarorràfia
90,15 euros
Acantoplàsties
60,10 euros
Coloboma de parpelles
90,15 euros
Calazi, un o diversos en el mateix ull
30,05 euros
Calaci. un o diversos en ambdós ulls
45,08 euros
Dacriòlits. escissió
30,05 euros
Ectropi. tractament quirúrgic
60,10 euros
Entropi. tractament quirúrgic
60,10 euros
Epicant
30,05 euros
Ptosi de les parpelles
90,15 euros
Quists dermoides
30,05 euros
Sutura per esquinçament de les parpelles
105,18 euros
Tarsorràfia
30,05 euros
Llagrimer
Absència del sac lacrimal amb creació de via excretora
120,20 euros
Dacriocistorinostomia
210,35 euros
Desbridament de punts o conductes lacrimals
60,10 euros
Extirpació de glàndula lacrimal
60,10 euros
Extirpació del sac
72,12 euros
Fístula lacrimal
72,12 euros
Intubació del conducte lacrimonasal
60,10 euros
Conjuntiva
Cossos estranys enclavats
30,05 euros
Granulacions. excrescències inflamatòries. pòlips o semblants
45,08 euros
Peritectomia amb extirpació de la llengüeta conjuntival (Pannus)
45,08 euros
Pingüècula. petits angiomes i petits quists
45,08 euros
Pterigi
90,15 euros
Recobriment conjuntival
60,10 euros
Simblèfaron secció de brides
60,10 euros
Simblèfaron. amb autoplàstia o empelt
90,15 euros
Sutures
30,05 euros
Tumors malignes
240,40 euros
Còrnies i escleròtica
Cos estrany enclavat
18,03 euros
Esclerorràfies per ferides
30,05 euros
Esclerotomia posterior
60,10 euros
Èctasi corneal (Esclerals o corneoesclerals. extirpació)
75,13 euros
Empelt placentari
30,05 euros
Raspat i cauterització de nalfa corneal
30,05 euros
Paracentesi de la cambra anterior
45,08 euros
Queratorràfia per ferida
30,05 euros
Quists o petits tumors del limbe esclerocorneal
60,10 euros
Trasplantament de còrnia
300,51 euros
Cristal·lí, cos vitri i retina
Aspiració del vitri
60,10 euros
Cataracta
210,35 euros
Cos estrany en vitri o cisticercs en aquest
60,10 euros
Discissió
60,10 euros
Luxació anterior del cristal·lí
90,15 euros
Luxació posterior del cristal·lí
120,20 euros
Despreniment de retina
300,51 euros
Tumors de la retina
150,25 euros
Globus ocular, músculs i òrbita
Amputació del segment anterior
180,30 euros
Cos estrany intraorbitari. extracció
90,15 euros
Enucleació
150,25 euros
Evisceració
150,25 euros
Estrabisme unilateral
150,25 euros
Estrabisme bilateral
210,35 euros
Excenteració orbitària
120,20 euros
Flegmons. desbridament
30,05 euros
Òptic ciliar. resecció
90,15 euros
Gangli ciliar. extirpació
60,10 euros
Simblèfaron. restauració orbitària per aplicació de pròtesi: una intervenció
210,35 euros
Simblèfaron: intervencions successives
60,10 euros
Fractura maxil·lar superior incruenta
30,05 euros
Fractura maxil·lar superior cruenta
60,10 euros
Luxació de mandíbula i fixació
24,04 euros
Epúlide. quists dentaris
30,05 euros
Glàndula submaxil·lar. extirpació
60,10 euros
Tumors petits de mucosa oral i llengua
60,10 euros
Quists maxil·lars o paradentals. extirpació
30,05 euros
Abscessos conducte auditiu
30,05 euros
Abscessos retroauriculars
24,04 euros
Abscessos d'envà nasal
30,05 euros
Amigdalectomia adults
60,10 euros
Amigdalectomia fins als catorze anys
30,05 euros
Adenoidectomia
24,04 euros
Correcció nasal per traumatisme
90,15 euros
Cos estrany en bronquis
90,15 euros
Cos estrany en bronquis. prèvia traqueotomia
120,20 euros
Cos estrany en esòfag
45,08 euros
Cos estrany en faringe
30,05 euros
Cos estrany en fossa nasal
12,02 euros
Cos estrany en laringe
30,05 euros
Cos estrany en oïda (via natural)
12,02 euros
Cos estrany en oïda (via cruenta)
30,05 euros
Esofagotomia (cervical externa)
150,25 euros
Estapedectomia
90,15 euros
Pavelló auricular. extirpació total o parcial
60,10 euros
Tumor d'amígdales. extirpació
90,15 euros
Cornets. extirpació d'un
30,05 euros
Cornets. extirpació de més d'un
45,08 euros
Fibroma de càvum. via oral
90,15 euros
Fibroma de càvum. via transmaxil·lar
180,30 euros
Flegmó base de la llengua
45,08 euros
Flegmó laringe
45,08 euros
Flegmó laterofaringi
45,08 euros
Flegmó periamigdalí
45,08 euros
Fractura ossos propis del nas
45,08 euros
Hemilaringectomia
240,40 euros
Laringectomia
360,61 euros
Lligadura jugular
45,08 euros
Mastoidectomia
180,30 euros
Mastoidectomia doble
270,46 euros
Papil·loma de faringe
30,05 euros
Papil·loma de laringe. via interna
60,10 euros
Paracentesi de timpà unilateral
30,05 euros
Paracentesi de timpà bilateral
45,08 euros
Plàstia per faringectomia
90,15 euros
Plàstia per faringectomia retroauricular
60,10 euros
Pòlip coana
45,08 euros
Pòlip coana d'oïda
45,08 euros
Pòlip nasal. únic
18,03 euros
Poliposi d'ambdós costats
36,06 euros
Poliposi d'un costat
30,05 euros
Poliposi d'ambdós costats
45,08 euros
Rànula sublingual
18,03 euros
Resecció submucosa d'envà. un costat
30,05 euros
Resecció submucosa d'envà. ambdós costats
45,08 euros
Si frontal. via interna
90,15 euros
Si frontal. via externa
120,20 euros
Sinèquia nasal
30,05 euros
Sinusitis. complicada doble (pansinusitis)
300,51 euros
Timpanoplàsties (amb emplelt de periosti)
210,35 euros
Tirotomia
150,25 euros
Traqueotomia d'urgència
90,15 euros
Ozena. tractament quirúrgic amb empelt condal o sense
150,25 euros
Trepanació de laberint
180,30 euros
Buidament etmoïdal. via externa
90,15 euros
Buidament etmoïdal. via interna
60,10 euros
Buidament etmoïdal. doble via externa
120,20 euros
Buidament etmoïdal. doble via interna
90,15 euros
Pansinusitis
300,51 euros
Ronyó, pelvis renal i urèter
Descapsulació amb denervació
240,40 euros
Lumbotomia
180,30 euros
Nefrectomia
360,61 euros
Nefrolitotomia
240,40 euros
Nefropèxia
240,40 euros
Nefroureterectomia
360,61 euros
Pielotomia
240,40 euros
Pieloplàstia
240,40 euros
Trasplantament renal
540,91 euros
Suprarenalectomia unilateral
360,61 euros
Suprarenalectomia bilateral
480,81 euros
Ureterectomia
240,40 euros
Ureterocistectomia
300,51 euros
Ureteropielectomia
300,51 euros
Ureteroplàstia
210,35 euros
Ureterorràfia. parcial
150,25 euros
Ureterorràfia total
210,35 euros
Ureterostomia cutània
150,25 euros
Ureterostomia intestinal
150,25 euros
Ureterostomia
90,15 euros
Uretra i òrgans genitals
Abscés urinós. desbridament
45,08 euros
Amputació de penis
120,20 euros
Castració unilateral o bilateral
120,20 euros
Emasculació (castració total amb buidament ganglionar)
210,35 euros
Epididimectomia unilateral
120,20 euros
Epididimectomia bilateral
210,35 euros
Càlculs o cossos estranys en uretra (extracció per via uretral)
45,08 euros
Hidrocele
120,20 euros
Meatotomia uretral
45,08 euros
Pòlips uretrals. extirpació
30,05 euros
Uretrotomia externa
90,15 euros
Uretrotomia interna
90,15 euros
Uretroplàstia
210,35 euros
Varicocele
120,20 euros
Abscés gluti. per injecció infectada
30,05 euros
Abscés isquiorectal
90,15 euros
Abscés perianal
60,10 euros
Abscés simple
30,05 euros
Abscés subfrènicohepatic
240,40 euros
Adenoflegmó de tota mena
45,08 euros
Anus contra natura
240,40 euros
Àntrax
45,08 euros
Apendicectomia
120,20 euros
Aponefrectomia
90,15 euros
Arteriectomia
240,40 euros
Goll nodular. enucleació
210,35 euros
Goll total. estrumectomia
300,51 euros
Bursitis (hidromes)
60,10 euros
Bursitis supurades
60,10 euros
Bursitis. flegmó perotulià
60,10 euros
Bursitis de calcani. extirpació
60,10 euros
Cardioespasme: Heller i semblants
240,40 euros
Tancament d'anus. operatori
150,25 euros
Colecistectomia
450,76 euros
Colecistostomia
240,40 euros
Coledocduodenostomia
450,76 euros
Cos estrany. tipus agulla. extracció
45,08 euros
Fissura anus. dilatació
45,08 euros
Enteroanastomosi
360,61 euros
Anastomosi portocaval
450,76 euros
Epiteliomes de llengua. extirpació parcial
90,15 euros
Epiteliomes de llengua. extirpació total
180,30 euros
Esòfag. resecció per carcinoma
540,91 euros
Espina bífida. extirpació
240,40 euros
Esplenectomia
360,61 euros
Estafilorràfia. tots els temps
240,40 euros
Eventració
150,25 euros
Fístula d'anus. cega
90,15 euros
Fístula d'anus. amb comunicació rectal de conducte tiroglòs
150,25 euros
Flegmons difusos d'extremitats. ampli desbridament
90,15 euros
Gastrectomia. sencer o colecistostomia (gastroenterostomia)
450,76 euros
Gastrectomia
450,76 euros
Gastrorràfies per perforació
240,40 euros
Glàndula paròtide. extirpació formacions benignes
150,25 euros
Glàndula paròtide. extirpació total formacions malignes
240,40 euros
Hemorroides. extirpació
120,20 euros
Hèrnies en general. unilateral
150,25 euros
Hèrnies en general. bilateral
240,40 euros
Hèrnia estrangulada
240,40 euros
Hèrnia estrangulada bilateral
300,51 euros
Hèrnia diafragmàtica
210,35 euros
Empelts ossis: Albee
300,51 euros
Empelts tendinosos
180,30 euros
Laparatomia exploradora
150,25 euros
Lligadura de cava inferior
300,51 euros
Lipomes. extirpació
45,08 euros
Oclusió intestinal
360,61 euros
Voltadits
30,05 euros
Pancreatectomia
480,81 euros
Perforacions inflamatòries d'òrgans buits. sutura
150,25 euros
Perforacions inflamatòries d'òrgans buits. sutura i resecció
270,46 euros
Piloroplàsties
240,40 euros
Pleurotomia
150,25 euros
Pòlip rectal
60,10 euros
Prolapse rectal
150,25 euros
Quist hidatídic pulmonar
390,66 euros
Quist hidatídic vesical
360,61 euros
Quist sebaci
30,05 euros
Quist dermoide
30,05 euros
Quist tenosinovial
45,08 euros
Resecció del recte per carcinoma
480,81 euros
Trencament d'òrgans massissos. sutura
150,25 euros
Toracoplàsties. tots els temps
360,61 euros
Vagotomia
240,40 euros
Ferides de menor quantia: sutures. lligadures. exèresis. cossos estranys subcutanis. etc.
30,05 euros
Ferides de major quantia: esquinçaments extensos i penjalls. atriccions musculars. etc.
45,08 euros
Cremades de primer grau
30,05 euros
Cremades de segon grau
60,10 euros
Cremades de tercer grau
120,20 euros
Fractures
Fractures incruentes de voltes i base. commoció cerebral
90,15 euros
De volta amb lesió òssia o nerviosa que requereixi tractament quirúrgic: sense interessar meninges
240,40 euros
De volta amb lesió òssia o nerviosa que requereixi tractament quirúrgic: interessa meninges
300,51 euros
Dels ossos de la cara. malars. cigomàticomalars: incruenta
60,10 euros
Dels ossos de la cara. malars. cigomàticomalars: cruenta
90,15 euros
Maxil·lar inferior. incruenta
90,15 euros
Maxil·lar inferior. cruenta
150,25 euros
Apòfisis articulars
60,10 euros
Apòfisis vertebrals
90,15 euros
Cossos vertebrals. sense desviació
120,20 euros
Cossos vertebrals. amb desviació
210,35 euros
Cossos vertebrals. amb lesions medul·lars. incruenta
120,20 euros
Cossos vertebrals. amb lesions medul·lars (paraplègia. trastorns esfinterians). cruenta
450,76 euros
Coxa. resecció. cruenta
90,15 euros
Coxa. incruenta
60,10 euros
Dels membres superiors. Fractura
Escàpula amb espica
60,10 euros
Clavícula. incruenta
45,08 euros
Clavícula. cruenta
90,15 euros
Coll d'húmer
90,15 euros
Coll d'húmer amb luxació de cap humeral
120,20 euros
Diàfisi d'húmer. incruenta
90,15 euros
Diàfisi d'húmer. cruenta
150,25 euros
Extremitat inferior d'húmer: supracondílies. incruenta
90,15 euros
Supracondílies. cruenta
150,25 euros
Epicòndil. incruenta
90,15 euros
Epicòndil. cruenta
150,25 euros
Olècran. incruenta
60,10 euros
Olècran. cruenta
120,20 euros
Cúbit o radi o ambdós. incruenta
90,15 euros
Cúbit o radi o ambdós. cruenta
150,25 euros
Cúpula radial. cruenta
120,20 euros
Cúbit amb luxació de radi (Monteggia). incruenta
90,15 euros
Cúbit amb luxació de radi (Monteggia). cruenta
150,25 euros
Epifisiòlisi de radi
90,15 euros
Ossos del carp amb luxació o sense
48,08 euros
Escafoide o semilunar. incruenta
60,10 euros
Escafoide o semilunar. cruenta
120,20 euros
Metacarpians. incruenta
48,08 euros
Metacarpians. cruenta
90,15 euros
Falanges. incruenta
48,08 euros
Falanges. cruenta
90,15 euros
Radi o cúbit o ambdós. incruenta
90,15 euros
Radi o cúbit o ambdós. cruenta
150,25 euros
Radi. extremitat inferior. Colles
90,15 euros
Radi. luxació amb fractura de cúbit. incruenta
90,15 euros
Radi. luxació amb fractura de cúbit. cruenta
150,25 euros
Intervencions de peu
Amputació de dits
60,10 euros
Artròdesi de dits
90,15 euros
Astragalectomia
150,25 euros
Tècniques de Cole I i II
150,25 euros
Esperó calcani
60,10 euros
"""Hallux valgus"". bilateral"
150,25 euros
Operació de Campbell i semblants
120,20 euros
Operació de Phelps-Salaverri
120,20 euros
Resecció
120,20 euros
Tenòdesi
120,20 euros
Tenotomia. allargament d'Aquil·les
120,20 euros
Trasplantacions tendinoses
120,20 euros
Peus plans
120,20 euros
Pleurotomia amb resecció costal o sense
150,25 euros


Malaltia d'Osgood-Schlater. unificades
120,20 euros
Artròdesi. tíbia
150,25 euros
Osteotomia correctora
150,25 euros
Trasplantacions tendinoses
150,25 euros
Biòpsia: Extirpació quirúrgica en clínica de teixits o òrgans per al seu examen i diagnòstic. quan no vagi seguida d'intervenció. Si s'efectua la intervenció. s'indemnitzarà solament la intervenció que es practiqui
45,08 euros