QUADRE MÈDIC D'ATENCIÓ RÀPIDA
Assistència Sanitària ha creat un quadre mèdic d’atenció ràpida format per més de 400 metges de 20 especialitats diferents, amb l’objectiu de reduir els temps d’espera dels assegurats per ser atesos.

Aquest quadre neix amb un clar esperit de millora contínua de la qualitat assistencial,  en haver detectat en alguns casos de determinades malalties la necessitat d’ accedir a visites en consultori amb els seus especialistes corresponents en un període d’espera més breu de l’habitual.

Per tal d’aconseguir això, s’ha fixat un temps d’espera màxim de 48 hores per als malalts que sol·licitin aquest servei als metges que formen part del quadre. Això implica el compromís formal d’aquests professionals de programar totes les sol·licituds de visita d’atenció ràpida que rebin el mateix dia o el següent dia laborable, com a molt tard.

Inicialment, s’han inclòs dins del quadre mèdic d’atenció ràpida les següents especialitats:

 
NEFROLOGIA DERMATOLOGIA
MEDICINA GENERAL ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIO
AL·LERGOLOGIA MEDICINA INTERNA
CIRURGIA VASCULAR NEUROCIRURGIA
CARDIOLOGIA NEUROLOGIA
APARELL DIGESTIU OFTALMOLOGIA
PNEUMOLOGIA TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA OTORINOLARINGOLOGIA
CIRURGIA PEDIATRICA REUMATOLOGIA
CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL UROLOGIA


 

Per tal d’accedir a aquest servei només cal que se seleccioni un metge del quadre facultatiu que estigui identificat com a membre del quadre mèdic d’atenció ràpida i se sol·liciti visita telefònicament tal com es fa normalment, tot especificant que es demana una visita d’atenció ràpida.

Els metges que formen part del quadre mèdic d’atenció ràpida ofereixen aquest servei, quan sigui necessari, com un servei addicional als que ja venen oferint de manera habitual. Per tant, la programació de visites rutinàries i de seguiment no s’ha de veure modificada.

Quadre Mèdic