PROTOCOL DE SUPORT I ORIENTACIÓ ENFRONT DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

Donades les especials circumstàncies que s'estan produint amb relació al coronavirus (COVID-19), Assistència Sanitària ha posat a disposició dels seus assegurats i de tota la ciutadania un telèfon que ofereix un servei de consulta gratuïta per orientar i resoldre dubtes a persones que presenten símptomes o conviuen amb persones afectades, amb la voluntat d'ajudar a descongestionar el Sistema de sanitat pública.

El servei està cobert per un equip format per infermeres i metges de l'entitat que recomanen diferents serveis sanitaris en funció de cada cas i sota uns criteris preestablerts.

Aquest telèfon és gratuït i està obert als més de 190.000 assegurats d'Assistència Sanitària i a tota la ciutadania.

A manera de recordatori li facilitem més informació sobre el COVID-19:

MESURES UNIVERSALS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL CONTRA MALALTIES RESPIRATÒRIES, FINS I TOT EL NOU CORONAVIRUS (COVID-19)

  • Higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques). És la principal mesura de prevenció i control de la infecció, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Les ungles han de portar-se tallades ben curtes.
  • Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
  • Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans.
  • Si pateix un accés de tos inesperat i es cobreix accidentalment amb la mà, evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
  • Tota persona amb símptomes respiratoris ha de rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó o amb solucions de base alcohòlica.
  • Després d’estar en contacte amb secrecions respiratòries i objectes o materials contaminats, s’ha de procedir immediatament a la rentada de mans.
  • Evitar compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons ...) i altres objectes sense que es netegin adequadament.
Les polítiques de neteja i desinfecció dels llocs i equips de treball (telèfon, teclat, ratolí ...) són igualment importants mesures preventives enfront l’exposició al nou Coronavirus (COVID-19).